Main menu

Najnovije

Druga generacija polaznika Srpske Vinske Akademije zakoračila je u vinsku edukaciju...

Saznajte više

Srpska Vinska Akademija u saradnji sa Austrijskom Vinskom Akademijom organizuje drugi Profesionalni kurs u oblasti vinske edukacije. Drugi Profesionalni kurs Srpske Vinske Akademije počinje 9. aprila 2016. u hotelu Townhouse 27 u Beogradu i ima za cilj upoznavanje polaznika sa svim oblastima važnim za profesionalno bavljenje vinom. Prijave u toku...

Saznajte više

Održan završni ispit nakon prvog Profesionalnog kursa Srpske Vinske Akademije . Ispit se sastojao od dva dela -tejstinga i teoretskog dela...

Saznajte više

Održan drugi vikend Srpske Vinske Akademije organizacijom predavnja na Profesionalnom kursu iz oblasti Vinske regije sveta i stilovi vina...

Saznajte više

Subota 06. februar, održana prva predavanja na Srpskoj Vinskoj Akademiji...

Saznajte više

Profesionalizam

Eminentni predavači

Sertifikovane diplome

Sistematičnost edukacije

Facebook