Main menu

Kursevi

kursevi-pro

Profesionalni kurs

Profesionalni kurs Srpske Vinske Akademije ima za cilj upoznavanje polaznika sa svim oblastima važnim za profesionalno bavljenje vinom

Saznajte više

kursevi-osnovni

Osnovni kurs

Ovaj jednodnevni kurs omogućava polaznicima kratak i brz, ali sistematičan uvid u svet vina

Saznajte više

Profesionalizam

Eminentni predavači

Sertifikovane diplome

Sistematičnost edukacije

Facebook