Main menu

Druga generacija polaznika Srpske Vinske Akademije

Druga generacija polaznika Srpske Vinske Akademije zakoračila je u vinsku edukaciju kroz Profesionalni kurs započet 9. aprila 2016, a koji će trajati do 8. maja. Kurs je počeo uvodnim predavnjem osnivača Akademije Aleksandra Dukovića, a tokom naredna tri vikenda polaznici su bili u prilici da se se kroz sistematičnu edukaciju vođenu od strane stručnih predavača Srpske Vinske Akademije upoznaju sa svim aspektima bitnim za profesionalno bavljene vinom.

Završni ispit biće održan 15. maja u beogradskom hotelu Townhouse 27.

Profesionalizam

Eminentni predavači

Sertifikovane diplome

Sistematičnost edukacije

Facebook