Main menu

Ispit, 6. februar 2016.

Završni ispit Profesionalnog kursa održan je 6. februara 2016. godine u hotelu Townhouse 27 u Beogradu. Sastojao se od dva dela – tejstinga i teoretskog  dela.

Da bi se ispit položio  bilo je neophodno da se polože oba dela – i teoretski i tejsting deo. Ispit su polagali svih deset polaznika prvog Profesionalnog kursa,  a za vođenje ispita i monitoring bio je zadužen Aleksandar Duković, osnivač Akademije.

Profesionalizam

Eminentni predavači

Sertifikovane diplome

Sistematičnost edukacije

Facebook