Main menu

Kursevi

kursevi-pro

Profesionalni kurs

Profesionalni kurs Srpske Vinske Akademije ima za cilj upoznavanje polaznika sa svim oblastima važnim za profesionalno bavljenje vinom

Saznajte više

Profesionalizam

Eminentni predavači

Sertifikovane diplome

Sistematičnost edukacije

Facebook