Main menu

Profesionalni kurs

Profesionalni kurs Srpske vinske akademije ima za cilj upoznavanje polaznika sa svim oblastima važnim za profesionalno bavljenje vinom:

  • vinogradarstvom
  • procesima i tehnikama proizvodnje vina
  • vinskim regijama sveta
  • stilovima vina
  • čuvanjem i servisom vina
  • sistematskim tejstingom vina
  • vinskim marketingom
  • internacionalnim vinskim biznisom

Program tretira klasična mirna, penušava i fortifidovana vina, kao i određena alkoholna pića (viski i konjak).

Program je interaktivnog karaktera i sastoji se od teorijskog i praktičnog dela, a svi kandidati na početku kursa dobijaju materijal neophodan za učenje i pripremanje ispita.

Nakon završetka kursa kandidati koji uspešno polože ispit dobijaju diplomu koja je priznata i od strane Austrijske vinske akademije.

To znači da diploma Profesionalnog kursa Srpske vinske akademije predstavlja kvalifikaciju za sledeći nivo školovanja koji se pohađa na Austrijskoj vinskoj akademiji (nivo Advanced Course Wines and Spirits International). 

 

 

Prijatelji profesionalnog kursa:

Profesionalizam

Eminentni predavači

Sertifikovane diplome

Sistematičnost edukacije

Facebook