Main menu

Ispit

Ispit se polaže sedam ili četrnaest dana nakon završetka kursa i sastoji se iz teorijskog i praktičnog dela. Da bi se uspešno položio ispit neophodno je da se polože oba dela ispita, odnosno da se osvoji najmanje 22 boda od ukupno 40 za tejsting, odnosno minimum 33 od ukupno 60 za teorijski deo.

Teorijski deo

  • izborna pitanja (30 pitanja – ukupno 30 bodova); trajanje: 30 minuta
  • otvorena pitanja na koja se odgovara u formi kratkog eseja (5 pitanja – ukupno 30 bodova); trajanje: 30 minuta

Praktični deo (blind tasting)

  • testiraju se 4 vina (ukupno 40 bodova); trajanje: 30 minuta

Cena ispita

Polaganje ispita u prvom terminu po završetku ciklusa predavanja uračunato je u cenu školarine.

Izlazak na ispit u narednom roku naplaćuje se 50 evra u dinarskoj protivvrednosti, bez obzira na to da li niste položili ispit ili se niste pojavili, u prethodnom ispitnom roku.

 

Prijatelji profesionalnog kursa:

Profesionalizam

Eminentni predavači

Sertifikovane diplome

Sistematičnost edukacije

Facebook