Main menu

Sadržaj kursa

PRVI DAN, subota (11 – 16 h)

  • Upoznavanje sa sistemom profesionalne vinske edukacije
  • Osnove vinogradarstva i vinske sorte (Kompletan pregled svih činilaca koji utiču na kvalitet grožđa – od klime i zemljišta, do načina sadnje i orezivanja, pa do anatomije bobica grožđa i berbe).

DRUGI DAN, nedelja (11 – 16 h)

  • Osnove proizvodnje, sazrevanja i flaširanja vina (Uvid u kompletan proces proizvodnje crvenih, roze i belih vina, kao i njihovog sazrevanja i flaširanja).
  • Sistematski pristup testiranju vina (Upoznavanje sa tehnikama pravilnog testiranja, odnosno ocenjivanja vina).

TREĆI DAN, subota (11 – 16 h) 

  • Vinske regije sveta i stilovi vina I (U četiri dana upoznavanje sa klimatskim i geografskim karakteristikama, sortama grožđa, načinom proizvodnje, stilovima i zakonskom regulativom po pitanju klasifikacije vina koja se u njima proizvode. Program obuhvata sledeće regije: Francuska, Italija, Španija, Portugal, Austrija, Nemačka, Mađarska, Grčka, SAD, Argentina, Čile, Južnoafrička Republika, Australija, Novi Zeland i ex-YU zemlje (Slovenija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Makedonija i Srbija).Tokom kursa degustira se 45 vina iz celog sveta i tri destilata.

ČETVRTI DAN, nedelja (11 – 16 h)

  •  Vinske regije sveta i stilovi vina II

PETI DAN, subota (11 – 16 h)

  •  Vinske regije sveta i stilovi vina III

ŠESTI DAN, nedelja (11 – 16 h)

  • Vinske regije sveta i stilovi vina IV

SEDMI DAN, subota (11 – 16 h)

  • Čuvanje i servis vina (Uslovi za pravilno čuvanje vina, izbor čaša, dekantiranje i serviranje vina).
  • Internacionalni vinski biznis i vinski marketing (Globalni trendovi u proizvodnji i prodaji vina, faktori koji utiču na formiranje cena, trendovi u konzumaciji, načini brendiranja i organizacija marketinških aktivnosti, značaj advertajzinga i pormotivnih aktivnosti, značaj ocenjivanja vina, uloga i značaj vinskog turizma).

OSMI DAN, nedelja (11 – 16 h)

Poseta jednoj domaćoj vinariji (obilazak vinograda i praktično upoznavanje sa načinom proizvodnje vina, degustacija vina).

DEVETI DAN, nedelja (11 – 14 h)

Ispit.

Prijatelji profesionalnog kursa:

Profesionalizam

Eminentni predavači

Sertifikovane diplome

Sistematičnost edukacije

Facebook