Main menu

Završen VII Profesionalni kurs Srpske vinske akademije

Dosadašnjih 27 diplomaca Srpske vinske akademije dobilo je trojicu novih kolega, koji su uspešno položili završni ispit Profesionalnog kursa. Obuku Srpske vinske akademije do sada je pohađalo 66 polaznika, a sledeći, osmi po redu kurs biće organizovan u martu 2019. godine.

Profesionalizam

Eminentni predavači

Sertifikovane diplome

Sistematičnost edukacije

Facebook